Visa allt om Scanergy Wind AB
Visa allt om Scanergy Wind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 891 7 951 7 564 8 279 8 735 3 550
Övrig omsättning 1 097 810 278 485 428 279
Rörelseresultat (EBIT) -1 366 1 325 951 86 213 91
Resultat efter finansnetto -1 580 1 130 913 13 44 20
Årets resultat -1 580 -4 707 4 13 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 72 226 401 575 729
Omsättningstillgångar 1 771 3 643 1 919 1 161 1 500 1 306
Tillgångar 1 789 3 715 2 145 1 561 2 075 2 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 103 106 131 127 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 203 195 198 0 364 1 064
Kortfristiga skulder 1 463 3 417 1 840 1 430 1 584 858
Skulder och eget kapital 1 789 3 715 2 145 1 561 2 075 2 035
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 195 1 080 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 528 3 120 2 686 2 962 2 747 1 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 118 1 242 1 135 1 412 1 865 805
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 988 8 761 7 842 8 764 9 163 3 829
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 778 1 590 1 261 1 183 1 456 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 733 889 646 665 1 013 443
Rörelseresultat, EBITDA -1 312 1 500 1 125 260 387 213
Nettoomsättningförändring -51,06% 5,12% -8,64% -5,22% 146,06% -%
Du Pont-modellen -76,36% 35,77% 44,62% 5,51% 10,27% 4,47%
Vinstmarginal -35,11% 16,71% 12,65% 1,04% 2,44% 2,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,92% 2,84% 1,04% -3,25% -0,96% 12,62%
Soliditet 6,88% 2,77% 4,94% 8,39% 6,12% 5,60%
Kassalikviditet 121,05% 106,61% 104,29% 81,19% 94,70% 152,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...