Visa allt om Meconro AB
Visa allt om Meconro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 253 1 023 958 1 683 1 378 1 801
Övrig omsättning - 39 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 298 13 236 418 293 468
Resultat efter finansnetto 298 14 233 424 299 468
Årets resultat 233 94 258 232 219 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 862 745 890 1 269 1 141 832
Tillgångar 902 745 890 1 269 1 141 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 476 482 423 338 369
Obeskattade reserver 0 0 107 207 100 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 294 269 301 638 702 363
Skulder och eget kapital 902 745 890 1 269 1 141 832
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 336 - 0 230 451
Varav tantiem till styrelse & VD - 119 - - 230 100
Löner till övriga anställda 426 0 283 574 183 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 164 119 136 193 160 179
Utdelning till aktieägare 100 100 100 200 147 250
Omsättning 1 253 1 062 960 1 683 1 378 1 801
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 253 1 023 479 561 689 1 801
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 458 211 256 294 665
Rörelseresultat, EBITDA 302 13 236 418 293 468
Nettoomsättningförändring 22,48% 6,78% -43,08% 22,13% -23,49% -%
Du Pont-modellen 33,15% 1,88% 26,74% 33,57% 26,21% 56,25%
Vinstmarginal 23,86% 1,37% 24,84% 25,31% 21,70% 25,99%
Bruttovinstmarginal 87,55% 71,46% 95,30% 92,87% 88,68% 83,95%
Rörelsekapital/omsättning 45,33% 46,53% 61,48% 37,49% 31,86% 26,04%
Soliditet 67,52% 63,89% 63,53% 45,36% 36,08% 53,21%
Kassalikviditet 293,20% 276,95% 295,68% 198,90% 162,54% 229,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...