Visa allt om Upphovsrättsindustrin AB
Visa allt om Upphovsrättsindustrin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 289 2 777 2 691 1 542 1 347 1 026 933
Övrig omsättning - - - 7 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 480 1 020 1 160 328 384 213 295
Resultat efter finansnetto 1 480 1 021 1 160 329 392 219 295
Årets resultat 1 148 591 671 252 223 161 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 5 8 13
Omsättningstillgångar 2 551 2 091 1 837 1 226 961 807 590
Tillgångar 2 551 2 091 1 837 1 228 966 815 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 352 1 004 813 542 433 353 317
Obeskattade reserver 643 643 384 90 90 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 556 445 639 596 444 462 286
Skulder och eget kapital 2 551 2 091 1 837 1 228 966 815 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 700 700 617 410 365 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - 263 250 232 129 0 139
Utdelning till aktieägare 500 800 400 0 0 0 0
Omsättning 3 289 2 777 2 691 1 549 1 347 1 028 933
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 645 1 389 2 691 1 542 - 1 026 933
Personalkostnader per anställd (tkr) 672 540 1 025 880 - 569 490
Rörelseresultat, EBITDA 1 480 1 020 1 162 331 387 218 296
Nettoomsättningförändring 18,44% 3,20% 74,51% 14,48% 31,29% 9,97% -%
Du Pont-modellen 58,02% 48,83% 63,20% 26,95% 40,58% 26,87% 48,92%
Vinstmarginal 45,00% 36,77% 43,14% 21,47% 29,10% 21,35% 31,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,32% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,66% 59,27% 44,52% 40,86% 38,38% 33,63% 32,58%
Soliditet 72,66% 72,00% 60,56% 49,85% 51,69% 43,31% 52,57%
Kassalikviditet 458,81% 469,89% 287,48% 205,70% 216,44% 174,68% 206,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...