Visa allt om 2043 Hair AB
Visa allt om 2043 Hair AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 531 186 627 775 759 704
Övrig omsättning 136 108 79 82 61 114
Rörelseresultat (EBIT) 150 82 9 222 104 38
Resultat efter finansnetto 150 79 5 216 94 25
Årets resultat 111 65 4 122 73 11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 386 365 378 393 342 357
Omsättningstillgångar 255 223 284 358 260 146
Tillgångar 640 588 663 751 602 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 225 160 256 184 111
Obeskattade reserver 55 55 58 60 9 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 298 269 294 282 271 250
Kortfristiga skulder 50 39 151 153 137 133
Skulder och eget kapital 640 588 663 751 602 502
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 133 0 287 234 254 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 59 21 118 116 104 99
Utdelning till aktieägare 100 100 0 100 50 0
Omsättning 667 294 706 857 820 818
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 531 186 627 775 759 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 8 407 350 359 371
Rörelseresultat, EBITDA 150 95 23 237 118 54
Nettoomsättningförändring 185,48% -70,33% -19,10% 2,11% 7,81% -%
Du Pont-modellen 23,44% 13,95% 1,66% 29,69% 17,28% 7,57%
Vinstmarginal 28,25% 44,09% 1,75% 28,77% 13,70% 5,40%
Bruttovinstmarginal 80,60% 79,03% 85,81% 87,10% 83,66% 80,97%
Rörelsekapital/omsättning 38,61% 98,92% 21,21% 26,45% 16,21% 1,85%
Soliditet 43,58% 45,56% 30,96% 39,98% 31,67% 23,29%
Kassalikviditet 468,00% 512,82% 160,93% 212,42% 168,61% 72,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...