Visa allt om Thousand 5 Oaks AB
Visa allt om Thousand 5 Oaks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 -1 0 -11
Resultat efter finansnetto -1 0 0 -1 2 -9
Årets resultat -1 0 0 -1 2 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 100 100 100 0 510
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 93 901
Tillgångar 59 100 100 100 93 1 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 100 100 100 93 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 320
Skulder och eget kapital 59 100 100 100 93 1 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 9 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 -1 0 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,45%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 68,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...