Visa allt om Thousand 5 Oaks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 0 -11
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 2 -9
Årets resultat 0 0 -1 2 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 0 510
Omsättningstillgångar 0 0 0 93 901
Tillgångar 100 100 100 93 1 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 93 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 1 320
Skulder och eget kapital 100 100 100 93 1 411
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 0 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,45%
Kassalikviditet -% -% -% -% 68,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...