Visa allt om Cykelfabriken Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 889 2 679 1 599 2 131 1 065 827
Övrig omsättning - - 9 11 79 51
Rörelseresultat (EBIT) -557 706 53 -35 130 -127
Resultat efter finansnetto -570 697 28 -37 130 -127
Årets resultat -395 389 28 -37 116 -127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 48 50 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 629 1 532 1 171 981 538 315
Tillgångar 1 674 1 580 1 221 981 538 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 549 160 132 169 53
Obeskattade reserver 0 175 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 732 523 510 358 237 95
Kortfristiga skulder 788 333 551 491 132 167
Skulder och eget kapital 1 674 1 580 1 221 981 538 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 128 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 339 221 87 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 122 65 28 36 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 889 2 679 1 608 2 142 1 144 878
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 445 2 679 1 599 2 131 1 065 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 232 288 126 164 - 1
Rörelseresultat, EBITDA -554 709 55 -35 130 -127
Nettoomsättningförändring 7,84% 67,54% -24,96% 100,09% 28,78% -%
Du Pont-modellen -33,15% 44,68% 4,34% -3,57% 24,16% -40,32%
Vinstmarginal -19,21% 26,35% 3,31% -1,64% 12,21% -15,36%
Bruttovinstmarginal 19,63% 59,24% 49,03% 21,26% 43,76% 23,82%
Rörelsekapital/omsättning 29,11% 44,76% 38,77% 22,99% 38,12% 17,90%
Soliditet 9,20% 43,39% 13,10% 13,46% 31,41% 16,83%
Kassalikviditet 10,15% 31,53% 27,40% 97,96% 75,00% 80,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...