Visa allt om AndPer AB
Visa allt om AndPer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -2
Resultat efter finansnetto 1 025 121 150 120 120 120 118
Årets resultat 1 025 121 150 120 120 120 118
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 110 110 110 110
Omsättningstillgångar 1 212 276 205 225 145 130 220
Tillgångar 1 322 386 315 335 255 240 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 129 224 253 223 223 223 218
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 191 160 60 110 30 15 110
Kortfristiga skulder 2 2 2 2 2 2 2
Skulder och eget kapital 1 322 386 315 335 255 240 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 150 120 120 120 115
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 85,40% 58,03% 80,32% 66,57% 87,45% 92,92% 66,06%
Kassalikviditet 60 600,00% 13 800,00% 10 250,00% 11 250,00% 7 250,00% 6 500,00% 11 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...