Visa allt om Celeplis Taxi AB
Visa allt om Celeplis Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 27 614 33 222 38 504 25 852 13 201 12 358
Övrig omsättning 196 110 297 10 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 555 464 -1 337 -778 570 2 012
Resultat efter finansnetto 258 148 -1 681 -1 057 462 1 964
Årets resultat 258 92 -1 336 -405 96 956
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 346 3 094 3 898 6 445 2 401 1 572
Omsättningstillgångar 8 529 4 751 4 334 6 203 2 894 2 549
Tillgångar 10 875 7 844 8 233 12 648 5 294 4 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -639 -897 -989 346 1 151 1 056
Obeskattade reserver 0 0 0 345 998 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 209 1 729 3 620 1 620 1 026
Kortfristiga skulder 11 514 8 533 7 492 8 336 1 525 1 372
Skulder och eget kapital 10 875 7 844 8 233 12 648 5 294 4 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 443 13 992 16 088 10 732 5 484 5 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 4 126 4 469 5 275 3 265 1 697 1 417
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0
Omsättning 27 810 33 332 38 801 25 862 13 234 12 358
Nyckeltal
Antal anställda 42 51 59 39 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 657 651 653 663 629 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 364 363 360 355 343 355
Rörelseresultat, EBITDA 1 833 1 272 775 1 206 1 007 2 332
Nettoomsättningförändring -16,88% -13,72% 48,94% 95,83% 6,82% -%
Du Pont-modellen 5,10% 5,92% -16,24% -6,15% 10,77% 48,82%
Vinstmarginal 2,01% 1,40% -3,47% -3,01% 4,32% 16,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 59,50% 59,48% 62,89% 74,97%
Rörelsekapital/omsättning -10,81% -11,38% -8,20% -8,25% 10,37% 9,52%
Soliditet -5,88% -11,44% -12,01% 4,75% 35,64% 37,57%
Kassalikviditet 74,08% 55,68% 57,85% 74,41% 189,77% 185,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...