Visa allt om Byggcenter i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -13 -21 -40
Resultat efter finansnetto -19 -13 -21 -40
Årets resultat -19 -13 -21 -40
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 30 48 67
Omsättningstillgångar 0 0 0 0
Tillgångar 11 30 48 67
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 26 39 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 10 7
Skulder och eget kapital 11 30 48 67
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 6 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 6 -2 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 63,64% 86,67% 81,25% 89,55%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...