Visa allt om Båtverket Sverige AB
Visa allt om Båtverket Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 227 5 961 1 327 1 298 6 545 1 364
Övrig omsättning 39 136 219 16 93 7
Rörelseresultat (EBIT) 237 603 -286 -305 119 13
Resultat efter finansnetto 225 566 -317 -421 42 4
Årets resultat 174 566 -317 -421 26 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 567 591 631 691 762 764
Omsättningstillgångar 2 328 334 994 876 752 527
Tillgångar 2 895 925 1 625 1 566 1 515 1 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 678 111 108 129 103
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 102 403 225 286 96
Kortfristiga skulder 2 148 145 1 110 1 233 1 099 1 092
Skulder och eget kapital 2 895 925 1 625 1 566 1 515 1 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 147 - - 8 47 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 68 22 22 27 65 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 266 6 097 1 546 1 314 6 638 1 371
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 227 5 961 1 327 1 298 3 273 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 248 34 33 48 130 -
Rörelseresultat, EBITDA 261 663 -226 -245 179 61
Nettoomsättningförändring -12,31% 349,21% 2,23% -80,17% 379,84% -%
Du Pont-modellen 8,19% 65,19% -13,66% -19,41% 8,65% 1,01%
Vinstmarginal 4,53% 10,12% -16,73% -23,42% 2,00% 0,95%
Bruttovinstmarginal 18,83% 18,94% -4,67% 18,64% 16,03% 33,36%
Rörelsekapital/omsättning 3,44% 3,17% -8,74% -27,50% -5,30% -41,42%
Soliditet 23,33% 73,30% 6,83% 6,90% 8,51% 7,98%
Kassalikviditet 29,38% 230,34% 2,25% 33,33% 16,29% 7,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...