Visa allt om Säsongshuset AB
Visa allt om Säsongshuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 1 149 1 269 1 098 1 050 861 558 131
Övrig omsättning 97 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 323 213 272 239 253 137 -2
Resultat efter finansnetto 105 7 33 -35 11 25 -52
Årets resultat 5 4 33 3 3 -5 -52
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 178 9 020 6 943 5 368 5 196 4 876 1 505
Omsättningstillgångar 561 455 214 436 382 864 300
Tillgångar 9 739 9 475 7 157 5 804 5 578 5 739 1 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 147 142 109 107 103 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 38 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 744 8 434 6 120 4 950 4 812 3 812 1 337
Kortfristiga skulder 844 894 894 744 621 1 794 360
Skulder och eget kapital 9 739 9 475 7 157 5 804 5 578 5 739 1 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 24 125 133 5 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 411 100 7 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 84 131 47 23 2 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 246 1 269 1 098 1 050 861 558 131
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 149 1 269 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 566 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 508 456 502 465 446 258 14
Nettoomsättningförändring -9,46% 15,57% 4,57% 21,95% 54,30% 325,95% -%
Du Pont-modellen 3,32% 2,25% 3,84% 4,14% 4,54% 2,40% -0,11%
Vinstmarginal 28,11% 16,78% 25,05% 22,86% 29,38% 24,73% -1,53%
Bruttovinstmarginal 96,43% 100,00% 100,00% 100,00% 97,44% 97,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,63% -34,59% -61,93% -29,33% -27,76% -166,67% -45,80%
Soliditet 1,55% 1,55% 1,98% 1,88% 2,42% 2,18% 5,98%
Kassalikviditet 66,47% 50,89% 23,94% 58,60% 61,51% 48,16% 83,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...