Visa allt om Zebrapox AB
Visa allt om Zebrapox AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -1 -4
Resultat efter finansnetto 11 18 29 43 38 1 929
Årets resultat 8 14 22 32 28 1 929
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 437 530 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 039 1 034 1 781 2 005 1 971 2 029
Tillgångar 1 476 1 565 1 781 2 005 1 971 2 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 400 1 549 1 690 1 818 1 930 2 029
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 16 91 187 42 0
Skulder och eget kapital 1 476 1 565 1 781 2 005 1 971 2 029
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 156 156 150 143 127
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -1 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,85% 98,98% 94,89% 90,67% 97,92% 100,00%
Kassalikviditet 1 385,33% 6 462,50% 1 957,14% 1 072,19% 4 692,86% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...