Visa allt om STEALTH Aktiebolag
Visa allt om STEALTH Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 183 138 127 53 89 135
Övrig omsättning - - - 6 108 -
Rörelseresultat (EBIT) -40 8 8 -32 -32 -286
Resultat efter finansnetto 80 14 17 -18 13 -282
Årets resultat 62 11 17 -18 13 -282
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 195 215 115 122 111 15
Omsättningstillgångar 708 530 620 591 629 781
Tillgångar 902 745 736 714 740 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 804 742 731 714 731 718
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 3 5 0 9 78
Skulder och eget kapital 902 745 736 714 740 795
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 20 142
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 36 0 40 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 11 0 13 0 6 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 183 138 127 59 197 135
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 183 138 127 53 89 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 14 53 - 35 307
Rörelseresultat, EBITDA -8 33 15 -27 -28 -282
Nettoomsättningförändring 32,61% 8,66% 139,62% -40,45% -34,07% -%
Du Pont-modellen 8,87% 2,01% 2,45% -2,38% 1,76% -35,60%
Vinstmarginal 43,72% 10,87% 14,17% -32,08% 14,61% -209,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,55% 84,25% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 333,33% 381,88% 484,25% 1 115,09% 696,63% 520,74%
Soliditet 89,14% 99,60% 99,32% 100,00% 98,78% 90,31%
Kassalikviditet 722,45% 17 666,67% 12 400,00% -% 6 988,89% 1 001,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...