Visa allt om PROCESSBYGG TJÖRN AB
Visa allt om PROCESSBYGG TJÖRN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 50 705 25 625 6 983 5 309 3 665 1 277
Övrig omsättning - - - - 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 385 1 591 156 89 187 113
Resultat efter finansnetto 4 452 1 612 97 95 187 113
Årets resultat 2 597 884 69 47 37 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 510 662 432 296 379 66
Omsättningstillgångar 15 152 23 254 1 553 1 035 572 250
Tillgångar 15 662 23 916 1 985 1 331 952 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 513 1 071 308 239 191 154
Obeskattade reserver 1 809 713 264 194 170 39
Avsättningar (tkr) 550 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 790 22 132 1 414 898 590 123
Skulder och eget kapital 15 662 23 916 1 985 1 331 952 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - 253 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 591 3 099 1 359 1 610 390 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 793 913 415 440 190 59
Utdelning till aktieägare 1 800 155 120 0 0 0
Omsättning 50 705 25 625 6 983 5 309 3 699 1 277
Nyckeltal
Antal anställda 13 7 4 4 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 900 3 661 1 746 1 327 1 222 1 277
Personalkostnader per anställd (tkr) 596 589 448 518 280 253
Rörelseresultat, EBITDA 4 598 1 743 243 173 225 127
Nettoomsättningförändring 97,87% 266,96% 31,53% 44,86% 187,00% -%
Du Pont-modellen 28,43% 6,74% 8,41% 7,21% 19,64% 35,76%
Vinstmarginal 8,78% 6,29% 2,39% 1,81% 5,10% 8,85%
Bruttovinstmarginal 30,86% 37,64% 37,78% 52,25% 37,84% 37,20%
Rörelsekapital/omsättning 10,57% 4,38% 1,99% 2,58% -0,49% 9,95%
Soliditet 31,44% 6,80% 25,32% 28,70% 33,22% 57,83%
Kassalikviditet 154,77% 49,31% 109,83% 115,26% 96,95% 203,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...