Visa allt om Alaska Holding Sverige AB
Visa allt om Alaska Holding Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 122 780 141 047 136 661 130 865 128 018 124 244
Övrig omsättning 290 765 68 141 8 892 3 813 65 973 1 187
Rörelseresultat (EBIT) 357 137 - 77 805 67 780 121 733 44 889
Resultat efter finansnetto 322 658 - 28 923 22 384 89 590 199 363
Årets resultat 274 752 - 24 104 14 250 85 269 83 490
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 182 570 2 159 352 1 611 922 1 591 252 1 511 892 1 446 357
Omsättningstillgångar 245 722 66 011 60 066 76 622 111 715 139 678
Tillgångar 2 428 292 2 225 363 1 671 988 1 667 875 1 623 608 1 586 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 794 016 523 195 200 821 176 014 166 427 81 752
Minoritetsintressen -2 921 0 15 445 70 575 113 182 158 553
Avsättningar (tkr) 0 0 3 942 2 951 2 780 3 244
Långfristiga skulder 1 541 237 1 574 546 1 309 019 1 298 442 1 234 260 1 122 138
Kortfristiga skulder 95 960 127 622 142 763 119 893 106 959 220 349
Skulder och eget kapital 2 428 292 2 225 363 1 671 988 1 667 875 1 623 608 1 586 036
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 120 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 928 3 405 2 052 2 232 1 964 3 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 734 1 383 937 2 016 1 241 2 625
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 413 545 209 188 145 553 134 678 193 991 125 431
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 540 20 150 22 777 21 811 21 336 20 707
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 006 858 697 734 736 1 251
Rörelseresultat, EBITDA 357 232 - 97 760 86 935 138 388 61 601
Nettoomsättningförändring -12,95% 3,21% 4,43% 2,22% 3,04% -%
Du Pont-modellen 15,35% -% 4,94% 4,53% 8,38% 15,24%
Vinstmarginal 303,62% -% 60,44% 57,67% 106,26% 194,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 99,85% 97,41% 94,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 121,98% -43,68% -60,51% -33,07% 3,72% -64,93%
Soliditet 32,70% 23,51% 12,01% 10,55% 10,25% 5,15%
Kassalikviditet 256,07% 51,72% 42,07% 63,91% 104,45% 63,39%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -305 -256 -152 -114 -130 -25 -19
Resultat efter finansnetto 37 526 33 058 22 267 6 270 14 613 3 281 -194
Årets resultat 43 556 40 238 22 294 6 270 14 613 3 281 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 488 070 499 765 485 165 427 020 375 920 330 000 80 000
Omsättningstillgångar 130 936 106 601 87 451 34 461 30 076 8 464 391
Tillgångar 619 006 606 366 572 616 461 481 405 996 338 464 80 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 410 86 853 46 616 24 322 18 051 3 438 157
Obeskattade reserver 0 0 0 27 27 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0
Kortfristiga skulder 244 596 269 513 276 000 187 132 137 918 84 998 80 207
Skulder och eget kapital 619 006 606 366 572 616 461 481 405 996 338 464 80 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 6 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -305 -256 -152 -114 -130 -25 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 20,10% 14,32% 8,14% 5,27% 4,45% 1,02% 0,22%
Kassalikviditet 53,53% 39,55% 31,69% 18,42% 21,81% 9,96% 0,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...