Visa allt om Bröderna J & T Holding AB
Visa allt om Bröderna J & T Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 12 865 5 736 1 794
Övrig omsättning -281 - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 405 29
Resultat efter finansnetto 144 386 26
Årets resultat 10 279 19
Balansräkningar (tkr)
2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 204 569 0
Omsättningstillgångar 3 364 1 264 737
Tillgångar 4 568 1 833 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 398 119
Obeskattade reserver 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 360 93 85
Kortfristiga skulder 3 700 1 343 533
Skulder och eget kapital 4 568 1 833 737
Löner & utdelning (tkr)
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 576 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 5 296 1 789 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 380 981 252
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 12 584 5 736 1 794
Nyckeltal
Antal anställda 16 9 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 804 637 449
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 485 318
Rörelseresultat, EBITDA 346 449 29
Nettoomsättningförändring 124,29% 219,73% -%
Du Pont-modellen 4,25% 22,09% 3,93%
Vinstmarginal 1,51% 7,06% 1,62%
Bruttovinstmarginal 74,59% 98,24% 97,71%
Rörelsekapital/omsättning -2,61% -1,38% 11,37%
Soliditet 10,55% 21,71% 16,15%
Kassalikviditet 90,92% 73,19% 102,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...