Visa allt om Pilinak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-08
Nettoomsättning 3 847 3 910 3 668 3 378 2 479 1 323
Övrig omsättning 58 - - 1 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 104 146 -52 -149 -202 -274
Resultat efter finansnetto 100 141 -101 -161 -209 -273
Årets resultat 100 141 -101 -161 -209 -273
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 149 247 346 428
Omsättningstillgångar 1 002 882 705 847 902 942
Tillgångar 1 002 932 854 1 095 1 248 1 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 342 242 101 100 101 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 421 421 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 269 753 994 1 147 1 271
Skulder och eget kapital 1 002 932 854 1 095 1 248 1 371
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 482 434 466 256 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 172 174 171 174 113 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 905 3 910 3 668 3 379 2 479 1 324
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 282 1 303 1 223 1 126 1 240 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 241 221 205 216 216 106
Rörelseresultat, EBITDA 154 245 47 -50 -120 -208
Nettoomsättningförändring -1,61% 6,60% 8,58% 36,26% 87,38% -%
Du Pont-modellen 10,38% 15,67% -6,09% -13,61% -16,19% -19,91%
Vinstmarginal 2,70% 3,73% -1,42% -4,41% -8,15% -20,63%
Bruttovinstmarginal 36,89% 43,94% 43,59% 42,84% 44,61% 31,44%
Rörelsekapital/omsättning 19,83% 15,68% -1,31% -4,35% -9,88% -24,87%
Soliditet 34,13% 25,97% 11,83% 9,13% 8,09% 7,29%
Kassalikviditet 140,17% 127,88% 27,89% 20,02% 15,08% 18,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...