Visa allt om Disingers Fastighets- och Trädgårdsservice AB
Visa allt om Disingers Fastighets- och Trädgårdsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 107 1 626 4 847 10 950 4 471 11 501
Övrig omsättning - - - 87 - -
Rörelseresultat (EBIT) -148 103 94 464 83 484
Resultat efter finansnetto -147 103 94 464 84 482
Årets resultat -147 76 174 215 51 345
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 10 15 20 175 262
Omsättningstillgångar 272 591 610 1 520 1 308 882
Tillgångar 277 601 625 1 540 1 484 1 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 404 328 320 295 445
Obeskattade reserver 0 0 0 139 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 28 40
Kortfristiga skulder 169 197 297 1 080 1 161 659
Skulder och eget kapital 277 601 625 1 540 1 484 1 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 395 284 564 676 610 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 192 143 419 480 448 356
Utdelning till aktieägare 0 150 0 167 190 38
Omsättning 1 107 1 626 4 847 11 037 4 471 11 501
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 107 1 626 4 847 10 950 4 471 11 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 596 433 991 1 200 1 110 1 047
Rörelseresultat, EBITDA -143 108 99 469 170 655
Nettoomsättningförändring -31,92% -66,45% -55,74% 144,91% -61,13% -%
Du Pont-modellen -53,07% 17,14% 15,04% 30,13% 5,66% 42,31%
Vinstmarginal -13,28% 6,33% 1,94% 4,24% 1,88% 4,21%
Bruttovinstmarginal 78,50% 100,00% 34,02% 19,67% 35,47% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,30% 24,23% 6,46% 4,02% 3,29% 1,94%
Soliditet 38,63% 67,22% 52,48% 27,43% 19,88% 38,90%
Kassalikviditet 160,95% 300,00% 205,39% 140,74% 112,66% 133,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...