Visa allt om Monastero AB
Visa allt om Monastero AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 810 3 248 2 557 2 099
Övrig omsättning - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -545 -527 -80 -193
Resultat efter finansnetto -583 -584 -108 -199
Årets resultat -583 -584 -108 -199
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 247 433 600 732
Omsättningstillgångar 760 701 641 232
Tillgångar 1 007 1 134 1 241 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 175 -592 -7 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 904 253 348 591
Kortfristiga skulder 1 278 1 473 901 273
Skulder och eget kapital 1 007 1 134 1 241 965
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 133 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 453 513 114 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 -
Sociala kostnader 109 147 69 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 810 3 248 2 558 2 099
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 905 1 624 2 557 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 337 324 -
Rörelseresultat, EBITDA -359 -341 106 -48
Nettoomsättningförändring 17,30% 27,02% 21,82% -%
Du Pont-modellen -54,12% -46,47% -6,45% -20,00%
Vinstmarginal -14,30% -16,23% -3,13% -9,19%
Bruttovinstmarginal 36,43% 42,58% 49,28% 48,55%
Rörelsekapital/omsättning -13,60% -23,77% -10,17% -1,95%
Soliditet -116,68% -52,20% -0,56% 10,47%
Kassalikviditet 21,75% 7,94% 28,86% 84,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...