Visa allt om Wellnessgruppen Stockholm AB
Visa allt om Wellnessgruppen Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 1 080 995 1 871 457 0 30 27
Övrig omsättning 5 12 15 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -289 168 804 96 -21 -32 -47
Resultat efter finansnetto -295 164 746 82 -21 -32 -47
Årets resultat -384 88 433 82 -21 -32 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 0 0 0 15 20
Omsättningstillgångar 1 264 1 691 1 840 1 697 11 40 42
Tillgångar 1 282 1 715 1 840 1 697 11 56 62
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 1 003 915 482 0 21 53
Obeskattade reserver 284 234 189 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 379 478 735 214 11 35 9
Skulder och eget kapital 1 282 1 715 1 840 1 697 11 56 62
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 1 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 085 1 007 1 886 457 0 30 27
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 080 995 1 871 457 - 15 14
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 15 7 2 - - 10
Rörelseresultat, EBITDA -283 174 804 96 -21 -32 -41
Nettoomsättningförändring 8,54% -46,82% 309,41% -% -100,00% 11,11% -%
Du Pont-modellen -22,54% 9,80% 43,70% 5,66% -% -53,57% -75,81%
Vinstmarginal -26,76% 16,88% 42,97% 21,01% -% -100,00% -174,07%
Bruttovinstmarginal 80,65% 75,48% 85,78% 86,65% -% 73,33% 92,59%
Rörelsekapital/omsättning 81,94% 121,91% 59,06% 324,51% -% 16,67% 122,22%
Soliditet 65,56% 69,13% 57,74% 28,40% 0,00% 37,50% 85,48%
Kassalikviditet 69,66% 39,96% 46,26% 92,06% 100,00% 114,29% 466,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...