Visa allt om Vincit Fastigheter AB
Visa allt om Vincit Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 783
Övrig omsättning - 14 - 388 - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 14 -18 268 -383 -198
Resultat efter finansnetto -164 28 -18 251 -398 1 393
Årets resultat -164 28 -18 251 -398 1 393
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 044 0 0 0 1 936 2 000
Omsättningstillgångar 623 1 758 1 749 1 768 91 510
Tillgångar 4 667 1 758 1 749 1 768 2 026 2 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 191 1 355 1 327 1 346 1 095 1 493
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 073 0 0 0 450 450
Kortfristiga skulder 402 402 422 423 482 567
Skulder och eget kapital 4 667 1 758 1 749 1 768 2 026 2 509
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 14 0 388 0 783
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -136 14 -18 268 -319 -164
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 55,60%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 178,16%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 74,07%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -7,28%
Soliditet 25,52% 77,08% 75,87% 76,13% 54,05% 59,51%
Kassalikviditet 154,98% 437,31% 414,45% 417,97% 18,88% 89,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...