Visa allt om Praktfastigheter i Halmstad AB
Visa allt om Praktfastigheter i Halmstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 645 1 163 1 623 1 687 2 076 141 536 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 141 532 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 856 61 213 48 195 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 12 776 25 419 38 438 86 632 88 839 141 636 100
Tillgångar 86 632 86 632 86 632 86 632 88 839 141 636 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 632 86 632 86 632 86 632 86 632 141 632 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 2 207 3 0
Skulder och eget kapital 86 632 86 632 86 632 86 632 88 839 141 636 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 55 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,52% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% 4 025,33% 4 721 200,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...