Visa allt om Senior Adviser Europe AB
Visa allt om Senior Adviser Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 264 1 409 1 113
Övrig omsättning - - 72 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 -202 -237 -92 1 017 696
Resultat efter finansnetto -103 -196 -222 -80 1 023 695
Årets resultat -103 -53 -6 -8 564 381
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 180 303 668 1 192 1 692 793
Tillgångar 180 303 668 1 192 1 692 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 166 269 472 637 925 481
Obeskattade reserver 0 0 143 359 431 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 34 53 195 335 137
Skulder och eget kapital 180 303 668 1 192 1 692 793
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 77 - 105 0 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 76 0 119 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 12 38 50 55 48
Utdelning till aktieägare 0 0 150 160 280 120
Omsättning 0 0 72 264 1 409 1 113
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 264 1 409 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) - 91 120 177 206 177
Rörelseresultat, EBITDA -105 -202 -237 -92 1 017 696
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -81,26% 26,59% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -6,63% 60,46% 87,77%
Vinstmarginal -% -% -% -29,92% 72,60% 62,53%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 377,65% 96,31% 58,94%
Soliditet 92,22% 88,78% 87,36% 75,64% 73,44% 76,92%
Kassalikviditet 1 285,71% 891,18% 1 260,38% 611,28% 505,07% 578,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...