Visa allt om K Jofs Invest AB
Visa allt om K Jofs Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -176 -25 -35 -23 -37 -55
Resultat efter finansnetto -54 6 759 640 567 494 365 211
Årets resultat -54 6 759 640 567 494 365 211
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 898 2 898 4 613 1 715 1 715 1 715 1 715
Omsättningstillgångar 5 603 8 795 324 1 430 857 368 336
Tillgångar 8 501 11 693 4 938 3 145 2 572 2 083 2 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 481 9 035 2 376 1 736 1 169 676 311
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 631 2 531 1 383 1 383 1 384 1 714
Kortfristiga skulder 20 28 31 26 20 23 26
Skulder och eget kapital 8 501 11 693 4 938 3 145 2 572 2 083 2 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 500 100 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 -176 -25 -35 -23 -37 -55
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,76% 77,27% 48,12% 55,20% 45,45% 32,45% 15,16%
Kassalikviditet 28 015,00% 31 410,71% 1 045,16% 5 500,00% 4 285,00% 1 600,00% 1 292,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...