Visa allt om AB Noga Jönköping
Visa allt om AB Noga Jönköping

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 9 301 10 057 7 547 6 054 4 110 3 591 3 711
Övrig omsättning 13 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 916 168 662 294 244 1 105
Resultat efter finansnetto 268 912 165 660 292 244 1 105
Årets resultat 212 796 125 374 213 179 813
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 107 144 180 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 719 2 856 1 378 1 490 847 1 134 1 631
Tillgångar 1 865 2 963 1 522 1 670 847 1 134 1 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 1 285 489 663 539 426 913
Obeskattade reserver 40 44 154 152 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 129 1 634 879 855 307 708 718
Skulder och eget kapital 1 865 2 963 1 522 1 670 847 1 134 1 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 459 3 257 3 395 1 928 1 501 1 532 1 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 1 137 960 922 547 468 575 614
Utdelning till aktieägare 0 800 0 0 250 100 120
Omsättning 9 314 10 057 7 547 6 054 4 110 3 591 3 711
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 5 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 163 1 257 943 1 211 1 370 1 197 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 582 536 555 501 664 705 617
Rörelseresultat, EBITDA 318 953 205 665 294 244 1 105
Nettoomsättningförändring -7,52% 33,26% 24,66% 47,30% 14,45% -3,23% -%
Du Pont-modellen 14,37% 31,05% 11,63% 39,64% 34,71% 21,60% 67,75%
Vinstmarginal 2,88% 9,15% 2,35% 10,93% 7,15% 6,82% 29,78%
Bruttovinstmarginal 62,99% 61,84% 100,00% 100,00% 100,00% 72,88% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning 6,34% 12,15% 6,61% 10,49% 13,14% 11,86% 24,60%
Soliditet 38,99% 44,53% 40,02% 46,41% 63,64% 37,57% 55,98%
Kassalikviditet 152,26% 174,79% 151,08% 174,27% 262,87% 160,17% 227,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...