Visa allt om Advanza Vård och Omsorg AB
Visa allt om Advanza Vård och Omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 12 502 5 762 5 759 6 161 4 950 28
Övrig omsättning 214 - 237 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 156 60 484 -441 682 -77
Resultat efter finansnetto 2 141 43 475 -439 682 -77
Årets resultat 1 253 31 463 -439 521 -77
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 135 101 101 0 0
Omsättningstillgångar 4 073 1 525 1 304 1 072 1 269 45
Tillgångar 4 817 1 660 1 405 1 174 1 269 45
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 852 599 568 105 544 23
Obeskattade reserver 530 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 483 182 64 175 17 4
Kortfristiga skulder 1 952 879 773 894 707 17
Skulder och eget kapital 4 817 1 660 1 405 1 174 1 269 45
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 905 3 571 3 596 4 365 2 972 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 2 277 1 027 1 092 1 243 814 5
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 12 716 5 762 5 996 6 161 4 950 28
Nyckeltal
Antal anställda 25 13 13 13 9 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 500 443 443 474 550 28
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 358 365 445 434 23
Rörelseresultat, EBITDA 2 168 60 484 -441 682 -77
Nettoomsättningförändring 116,97% 0,05% -6,52% 24,46% 17 578,57% -%
Du Pont-modellen 44,84% 3,61% 34,66% -36,97% 53,74% -171,11%
Vinstmarginal 17,28% 1,04% 8,46% -7,04% 13,78% -275,00%
Bruttovinstmarginal 99,84% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,97% 11,21% 9,22% 2,89% 11,35% 100,00%
Soliditet 47,03% 36,08% 40,43% 8,94% 42,87% 51,11%
Kassalikviditet 208,66% 173,49% 168,69% 119,91% 179,49% 264,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar verksamhet ...