Visa allt om LinkEffect AB
Visa allt om LinkEffect AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 0 169 21 30 17
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -24 129 -18 -46 2
Resultat efter finansnetto -7 -22 129 -18 -46 2
Årets resultat -7 -22 129 -18 -46 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 120 171 243 48 65 111
Tillgångar 120 171 243 48 65 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 145 166 38 56 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder -18 27 77 11 9 10
Skulder och eget kapital 120 171 243 48 65 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 169 21 30 17
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -24 129 -18 -46 2
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 704,76% -30,00% 76,47% -%
Du Pont-modellen -% -% 53,09% -37,50% -70,77% 1,80%
Vinstmarginal -% -% 76,33% -85,71% -153,33% 11,76%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 98,22% 176,19% 186,67% 594,12%
Soliditet 114,17% 84,80% 68,31% 79,17% 86,15% 91,89%
Kassalikviditet -% 633,33% 315,58% 436,36% 722,22% 1 110,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...