Visa allt om Verve Holdings AB
Visa allt om Verve Holdings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 368 -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -59 -58 -19 -22 354 -10
Resultat efter finansnetto -44 -118 -100 113 -50 326 -13
Årets resultat -44 -118 -100 113 -50 326 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 574 944 944 910 910 838 561
Omsättningstillgångar 19 38 16 77 22 167 90
Tillgångar 1 593 982 960 987 932 1 005 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 757 207 325 425 312 413 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 806 745 605 562 620 592 564
Kortfristiga skulder 30 30 30 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 593 982 960 987 932 1 005 651
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 368 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -31 -59 -58 -19 -22 354 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 47,52% 21,08% 33,85% 43,06% 33,48% 41,09% 13,36%
Kassalikviditet 63,33% 126,67% 53,33% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...