Visa allt om Artfors Konsult Elteknik Aktiebolag
Visa allt om Artfors Konsult Elteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 763 950 695 810 1 292 1 237 845
Övrig omsättning 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 381 237 70 -28 -3 6 319
Resultat efter finansnetto 381 237 71 -27 -6 6 319
Årets resultat 296 185 61 -27 -6 4 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 942 635 407 395 538 608 544
Tillgångar 983 635 407 395 538 608 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 846 550 364 303 330 336 332
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 85 43 92 208 272 212
Skulder och eget kapital 983 635 407 395 538 608 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 305 407 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 27 35 292 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 17 115 120 148 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 765 950 695 810 1 292 1 237 845
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 763 950 695 810 1 292 1 237 845
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 31 54 418 438 565 110
Rörelseresultat, EBITDA 391 237 70 -28 -3 6 319
Nettoomsättningförändring -19,68% 36,69% -14,20% -37,31% 4,45% 46,39% -%
Du Pont-modellen 38,76% 37,32% 17,44% -6,84% -0,56% 1,15% 58,64%
Vinstmarginal 49,93% 24,95% 10,22% -3,33% -0,23% 0,57% 37,75%
Bruttovinstmarginal 80,87% 52,42% 55,40% 76,42% 59,98% 70,41% 80,47%
Rörelsekapital/omsättning 105,50% 57,89% 52,37% 37,41% 25,54% 27,16% 39,29%
Soliditet 86,06% 86,61% 89,43% 76,71% 61,34% 55,26% 61,03%
Kassalikviditet 687,59% 747,06% 946,51% 429,35% 258,65% 223,53% 256,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...