Visa allt om Ekonomerna i Söder AB
Visa allt om Ekonomerna i Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 397 3 118 2 676 1 833 630
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -316 -148 159 181 121
Resultat efter finansnetto -323 -151 153 170 121
Årets resultat -323 -151 142 85 81
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 93 188 214 111
Omsättningstillgångar 51 505 657 674 209
Tillgångar 51 598 845 888 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -65 259 409 266 181
Obeskattade reserver 0 0 0 47 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 58 0 137 19
Kortfristiga skulder 115 281 436 438 120
Skulder och eget kapital 51 598 845 888 320
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 200 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 429 1 376 1 167 402 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 116 384 412 207 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 397 3 118 2 676 1 833 630
Nyckeltal
Antal anställda 4 9 9 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 349 346 297 917 630
Personalkostnader per anställd (tkr) 147 181 177 381 65
Rörelseresultat, EBITDA -293 -103 203 212 132
Nettoomsättningförändring -55,20% 16,52% 45,99% 190,95% -%
Du Pont-modellen -617,65% -24,75% 18,93% 20,38% 37,81%
Vinstmarginal -22,55% -4,75% 5,98% 9,87% 19,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,58% 7,18% 8,26% 12,88% 14,13%
Soliditet -127,45% 43,31% 48,40% 33,86% 56,56%
Kassalikviditet 44,35% 179,72% 150,69% 153,88% 174,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...