Visa allt om Hanssons Byggservice i Lindesberg AB
Visa allt om Hanssons Byggservice i Lindesberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 61 461 519 286
Övrig omsättning - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -4 -1 -13 7 2 130
Resultat efter finansnetto -3 -4 -1 -13 7 2 129
Årets resultat -3 -4 -1 -13 5 1 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 201 197 214 250 246 264 259
Tillgångar 201 197 214 250 246 264 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 186 190 191 202 196 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 6 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 5 18 59 44 67 63
Skulder och eget kapital 201 197 214 250 246 264 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 252 67
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 201 13 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 67 148 156 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 61 461 520 286
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 61 461 519 286
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 67 349 421 121
Rörelseresultat, EBITDA -3 -4 -1 -13 7 2 130
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -86,77% -11,18% 81,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -5,20% 2,85% 0,76% 50,19%
Vinstmarginal -% -% -% -21,31% 1,52% 0,39% 45,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 98,70% 99,23% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 313,11% 43,82% 37,96% 68,53%
Soliditet 91,04% 94,42% 88,79% 76,40% 82,11% 74,24% 75,29%
Kassalikviditet 1 057,89% 3 940,00% 1 188,89% 423,73% 559,09% 394,03% 411,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...