Visa allt om 4225182 SteCer AB
Visa allt om 4225182 SteCer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Nettoomsättning 7 967 8 921 7 221 7 065 5 235 4 908 -
Övrig omsättning 275 56 20 207 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -245 6 40 -58 64 -
Resultat efter finansnetto 34 -245 8 46 -55 64 -
Årets resultat 34 -241 4 42 -38 34 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 4 4 3 3 3 7 -
Omsättningstillgångar 718 566 1 829 1 811 1 786 615 -
Tillgångar 721 569 1 832 1 814 1 789 622 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -65 -100 141 138 96 134 -
Obeskattade reserver 0 0 4 2 0 17 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 786 669 1 686 1 674 1 693 472 -
Skulder och eget kapital 721 569 1 832 1 814 1 789 622 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
Löner till styrelse & VD 518 631 360 368 598 650 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 807 770 667 599 299 184 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 394 418 287 267 268 185 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 242 8 977 7 241 7 272 5 235 4 908 -
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 4 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 593 2 230 2 407 1 766 1 745 1 636 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 451 438 309 388 340 -
Rörelseresultat, EBITDA 35 -245 6 40 -58 64 0
Nettoomsättningförändring -10,69% 23,54% 2,21% 34,96% 6,66% -% -%
Du Pont-modellen 4,85% -43,06% 0,44% 2,54% -3,07% 10,29% -%
Vinstmarginal 0,44% -2,75% 0,11% 0,65% -1,05% 1,30% -%
Bruttovinstmarginal 43,64% 42,75% 44,08% 43,65% 44,83% 44,01% -%
Rörelsekapital/omsättning -0,85% -1,15% 1,98% 1,94% 1,78% 2,91% -%
Soliditet -9,02% -17,57% 7,87% 7,69% 5,37% 23,56% -%
Kassalikviditet 41,09% 32,14% 85,53% 84,17% 83,99% 71,19% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...