Visa allt om Fastighetsbolaget Vita Rör AB
Visa allt om Fastighetsbolaget Vita Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Nettoomsättning 877 803 677 875 951 788 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 492 393 283 325 452 173 0
Resultat efter finansnetto 394 129 -73 -88 61 6 0
Årets resultat 34 129 -73 -88 45 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 726 7 044 7 290 7 603 7 917 8 030 0
Omsättningstillgångar 1 194 703 260 213 229 269 100
Tillgångar 7 921 7 746 7 550 7 817 8 146 8 300 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 516 387 460 548 503 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 480 6 768 6 795 6 585 6 870 7 156 0
Kortfristiga skulder 892 463 368 772 728 641 0
Skulder och eget kapital 7 921 7 746 7 550 7 817 8 146 8 300 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 877 803 677 875 951 788 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 809 710 597 639 758 248 0
Nettoomsättningförändring 9,22% 18,61% -22,63% -7,99% 20,69% -% -%
Du Pont-modellen 6,21% 5,07% 3,75% 4,17% 5,55% 2,08% -%
Vinstmarginal 56,10% 48,94% 41,80% 37,26% 47,53% 21,95% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 97,49% 88,96% 54,95% -%
Rörelsekapital/omsättning 34,44% 29,89% -15,95% -63,89% -52,47% -47,21% -%
Soliditet 6,94% 6,66% 5,13% 5,88% 6,73% 6,06% 100,00%
Kassalikviditet 133,86% 151,84% 70,65% 27,59% 31,46% 41,97% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...