Visa allt om Brun Mediaproduktion AB
Visa allt om Brun Mediaproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 1 413 1 528 2 005 4 236 6 288 5 538 4 648
Övrig omsättning 34 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -49 -230 -120 -13 358 -286
Resultat efter finansnetto -44 5 -236 25 22 368 -326
Årets resultat -44 5 -236 12 1 336 -326
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 10 41 133 158 216
Omsättningstillgångar 248 329 718 706 1 602 1 239 870
Tillgångar 253 334 728 746 1 735 1 397 1 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 192 187 123 111 443 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 142 541 623 1 624 954 979
Skulder och eget kapital 253 334 728 746 1 735 1 397 1 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 562 1 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 719 755 1 037 2 116 3 363 1 435 1 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 190 - -
Sociala kostnader 344 261 424 944 1 328 1 176 1 073
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 447 1 528 2 005 4 236 6 288 5 538 4 648
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 7 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 707 764 668 605 699 615 516
Personalkostnader per anställd (tkr) 552 528 499 465 553 481 434
Rörelseresultat, EBITDA -44 -49 -199 -28 40 421 -194
Nettoomsättningförändring -7,53% -23,79% -52,67% -32,63% 13,54% 19,15% -%
Du Pont-modellen -17,39% 4,79% -30,49% 4,83% 2,07% 27,56% -25,78%
Vinstmarginal -3,11% 1,05% -11,07% 0,85% 0,57% 6,95% -6,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,76% 12,24% 8,83% 1,96% -0,35% 5,15% -2,35%
Soliditet 58,50% 57,49% 25,69% 16,49% 6,40% 31,71% 9,85%
Kassalikviditet 258,33% 231,69% 132,72% 113,32% 98,65% 129,87% 88,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...