Visa allt om Trig Entertainment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 159 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 883 -1 605 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 885 -1 605 0 0 0
Årets resultat -1 885 -1 605 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 597 1 797 3 305 275 275
Omsättningstillgångar 3 028 1 605 0 0 0
Tillgångar 4 626 3 402 3 305 275 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 275 275 275 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 350 3 127 3 030 0 0
Skulder och eget kapital 4 626 3 402 3 305 275 275
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 569 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 143 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 159 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 683 -1 405 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 5,94% 8,08% 8,32% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 69,61% 51,33% 0,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...