Visa allt om Mira Care AB
Visa allt om Mira Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 469 536 108 5 615 419 233
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -277 -125 -124 -146 -188 -126 39
Resultat efter finansnetto -279 -126 -124 -146 -190 -126 39
Årets resultat -279 -126 -124 -146 -190 -114 15
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 61 88 186 285 248 172
Omsättningstillgångar 173 310 132 30 78 128 51
Tillgångar 203 370 220 216 362 376 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -214 116 -208 -84 62 102 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 417 255 429 300 301 274 95
Skulder och eget kapital 203 370 220 216 362 376 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 458 226 100 5 225 98 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 151 72 31 5 69 31 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 469 536 108 5 615 419 233
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 469 536 108 3 308 210 233
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 297 131 5 252 25 -
Rörelseresultat, EBITDA -220 -97 -26 -48 -70 -61 82
Nettoomsättningförändring -12,50% 396,30% 2 060,00% -99,19% 46,78% 79,83% -%
Du Pont-modellen -136,45% -33,78% -56,36% -67,13% -51,93% -33,51% 17,49%
Vinstmarginal -59,06% -23,32% -114,81% -2 900,00% -30,57% -30,07% 16,74%
Bruttovinstmarginal 95,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -52,03% 10,26% -275,00% -5 400,00% -36,26% -34,84% -18,88%
Soliditet -105,42% 31,35% -94,55% -38,89% 17,13% 27,13% 55,87%
Kassalikviditet 41,49% 121,57% 30,77% 10,00% 25,91% 46,72% 53,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...