Visa allt om Sekona Ekonomi & Löner AB
Visa allt om Sekona Ekonomi & Löner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 446 1 944 1 999 2 055 1 815 1 750 971
Övrig omsättning 173 34 27 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 68 20 96 9 36 5
Resultat efter finansnetto 165 67 20 94 6 36 5
Årets resultat 76 29 6 43 1 17 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 37 69 101 133 0 0
Omsättningstillgångar 843 703 660 597 446 495 452
Tillgångar 848 740 729 698 579 495 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 197 168 161 118 118 101
Obeskattade reserver 117 64 42 42 13 13 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 44 48 0 0 0
Kortfristiga skulder 508 479 475 447 448 365 349
Skulder och eget kapital 848 740 729 698 579 495 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 328 326 333 333 275 74 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 864 560 684 630 601 787 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 42 43 54 44 48 44 194
Utdelning till aktieägare 100 50 0 0 0 0 0
Omsättning 2 619 1 978 2 026 2 055 1 816 1 750 971
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 489 486 500 514 454 438 324
Personalkostnader per anställd (tkr) 358 335 373 351 328 324 279
Rörelseresultat, EBITDA 198 100 52 128 36 36 5
Nettoomsättningförändring 25,82% -2,75% -2,73% 13,22% 3,71% 80,23% -%
Du Pont-modellen 19,58% 9,19% 2,88% 13,75% 1,55% 7,27% 1,11%
Vinstmarginal 6,79% 3,50% 1,05% 4,67% 0,50% 2,06% 0,51%
Bruttovinstmarginal 99,63% 99,18% 99,40% 99,17% 100,00% 99,66% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,70% 11,52% 9,25% 7,30% -0,11% 7,43% 10,61%
Soliditet 37,06% 33,37% 27,54% 27,50% 22,03% 25,77% 22,83%
Kassalikviditet 165,94% 146,76% 138,95% 133,56% 99,55% 135,62% 129,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...