Visa allt om Rydsgårds Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -13 -13 -14 -18 -73 -10
Resultat efter finansnetto -473 -650 -816 -1 118 -852 -763 -11
Årets resultat 5 1 387 -808 -584 -628 -562 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 202 117 202 117 202 117 202 117 202 117 202 102 994
Omsättningstillgångar 63 407 423 1 937 1 419 7 177 2 402
Tillgångar 117 265 117 609 117 625 119 139 118 621 124 379 105 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 85 -1 302 -494 90 91 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 936 87 341 95 707 96 707 101 207 107 307 85 307
Kortfristiga skulder 23 238 30 183 23 220 22 926 17 323 16 982 20 000
Skulder och eget kapital 117 265 117 609 117 625 119 139 118 621 124 379 105 396
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -13 -13 -14 -18 -73 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 0,08% 0,07% -1,11% -0,41% 0,08% 0,07% 0,08%
Kassalikviditet 0,27% 1,35% 1,82% 8,45% 8,19% 42,26% 12,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...