Visa allt om Bodywell AB
Visa allt om Bodywell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 437 416 289 303 270 271 432
Övrig omsättning 54 184 126 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 456 56 128 208 52 -675 -441
Resultat efter finansnetto 455 56 115 163 4 -717 -442
Årets resultat 455 56 115 163 4 -717 -442
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 7 11 15 19
Omsättningstillgångar 358 116 215 307 313 390 626
Tillgångar 358 116 218 315 324 405 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 7 -49 -84 -247 -251 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 117 476 584 331
Kortfristiga skulder 35 109 267 282 95 72 212
Skulder och eget kapital 358 116 218 315 324 405 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 3 223 152 0 0 116 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 36 24 0 0 31 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 491 600 415 303 270 271 432
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 416 289 - - 271 432
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 259 176 - - 175 220
Rörelseresultat, EBITDA 456 59 132 212 56 -671 -440
Nettoomsättningförändring 5,05% 43,94% -4,62% 12,22% -0,37% -37,27% -%
Du Pont-modellen 127,37% 48,28% 58,72% 66,03% 16,05% -166,67% -68,37%
Vinstmarginal 104,35% 13,46% 44,29% 68,65% 19,26% -249,08% -102,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 51,44% 94,81% 93,07% 56,30% -14,02% 70,37%
Rörelsekapital/omsättning 73,91% 1,68% -17,99% 8,25% 80,74% 117,34% 95,83%
Soliditet 89,94% 6,03% -22,48% -26,67% -76,23% -61,98% 15,66%
Kassalikviditet 1 022,86% 106,42% 7,12% 32,98% 72,63% 38,89% 83,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...