Visa allt om Affibody SPV I AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -200
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 -200
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 -200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 100 300 300 300 300 300
Tillgångar 100 100 300 300 300 300 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 200 200 200 200 200
Skulder och eget kapital 100 100 300 300 300 300 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -200
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
Kassalikviditet -% -% 150,00% 150,00% 150,00% 150,00% 150,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...