Visa allt om Corec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 798 1 217 897 980 1 115 234
Övrig omsättning - - - - - 35
Rörelseresultat (EBIT) 45 122 52 -5 226 29
Resultat efter finansnetto 46 124 54 0 229 29
Årets resultat 35 82 40 0 169 21
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 41 47 52 0 0
Omsättningstillgångar 594 640 467 451 566 178
Tillgångar 630 681 514 503 566 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 412 330 290 290 121
Obeskattade reserver 19 19 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 251 184 213 276 57
Skulder och eget kapital 630 681 514 503 566 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - 396 385 281 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 72 - - - -
Löner till övriga anställda 445 616 89 226 268 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 189 243 202 232 195 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 798 1 217 897 980 1 115 269
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 399 609 449 490 558 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 438 351 435 380 -
Rörelseresultat, EBITDA 50 127 57 -2 226 29
Nettoomsättningförändring -34,43% 35,67% -8,47% -12,11% 376,50% -%
Du Pont-modellen 7,14% 18,21% 10,70% 0,20% 40,46% 16,29%
Vinstmarginal 5,64% 10,19% 6,13% 0,10% 20,54% 12,39%
Bruttovinstmarginal 94,74% 87,92% 93,31% 96,53% 93,72% 60,26%
Rörelsekapital/omsättning 53,88% 31,96% 31,55% 24,29% 26,01% 51,71%
Soliditet 73,15% 62,68% 64,20% 57,65% 51,24% 67,98%
Kassalikviditet 351,83% 247,01% 234,78% 200,94% 190,94% 245,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...