Visa allt om Gunilla Wist Förvaltnings AB
Visa allt om Gunilla Wist Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -17 -15 -21 -42 -39 -20 -16
Resultat efter finansnetto 65 77 63 102 -66 -45 2 979 -16
Årets resultat 51 60 55 102 -66 -45 2 979 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 908 1 908 2 007 2 317 2 219 2 955 3 179 100
Omsättningstillgångar 662 611 599 511 558 52 0 100
Tillgångar 2 570 2 519 2 607 2 829 2 778 3 007 3 179 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 516 2 465 2 555 2 800 2 699 2 891 3 063 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 55 52 28 79 116 116 116
Skulder och eget kapital 2 570 2 519 2 607 2 829 2 778 3 007 3 179 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 345 0 150 300 0 127 127 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -17 -15 -21 -42 -39 -20 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,90% 97,86% 98,01% 98,97% 97,16% 96,14% 96,35% 42,00%
Kassalikviditet 1 203,64% 1 110,91% 1 151,92% 1 825,00% 706,33% 44,83% 0,00% 86,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...