Visa allt om CORRODED AB
Visa allt om CORRODED AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 237 225 333 578 659 456
Övrig omsättning - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 30 -83 -41 62 45 -75
Resultat efter finansnetto 31 -85 -42 61 44 -75
Årets resultat 31 -85 -42 49 44 -75
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 13 25 38 50
Omsättningstillgångar 137 105 159 295 169 123
Tillgångar 137 105 172 320 207 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 -8 77 119 69 25
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 86 35 26 17 18
Kortfristiga skulder 32 27 60 176 120 130
Skulder och eget kapital 137 105 172 320 207 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 162 166 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 96 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 37 51 52 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 237 225 333 578 660 456
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 333 578 659 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 133 221 224 -
Rörelseresultat, EBITDA 30 -70 -28 75 58 -62
Nettoomsättningförändring 5,33% -32,43% -42,39% -12,29% 44,52% -%
Du Pont-modellen 21,90% -79,05% -23,84% 19,38% 21,74% -43,35%
Vinstmarginal 12,66% -36,89% -12,31% 10,73% 6,83% -16,45%
Bruttovinstmarginal 97,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,30% 34,67% 29,73% 20,59% 7,44% -1,54%
Soliditet 16,79% -7,62% 44,77% 37,19% 33,33% 14,45%
Kassalikviditet 381,25% 314,81% 223,33% 159,66% 129,17% 94,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...