Visa allt om Hässleholms Kran & Transport AB
Visa allt om Hässleholms Kran & Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 103 768 829 1 789 1 586 742 590
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 323 4 -34 -55 18 -118 85
Resultat efter finansnetto 308 -21 -67 -99 -33 -139 59
Årets resultat 308 -21 -67 -99 -33 -124 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 94 197 439 682 925 290
Omsättningstillgångar 307 155 172 274 336 234 272
Tillgångar 307 250 369 713 1 018 1 159 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 -102 -81 52 109 209 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 141 294 505 683 233
Kortfristiga skulder 101 352 309 366 404 267 182
Skulder och eget kapital 307 250 369 713 1 018 1 159 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 258 258 258 262 266 254 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 32 277 185 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 81 81 91 125 111 79 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 103 768 829 1 789 1 586 742 590
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 103 768 829 895 793 742 590
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 332 343 341 305 341 209
Rörelseresultat, EBITDA 417 107 141 120 193 -37 157
Nettoomsättningförändring 43,62% -7,36% -53,66% 12,80% 113,75% 25,76% -%
Du Pont-modellen 105,21% 1,60% -9,21% -7,71% 1,77% -10,18% 15,12%
Vinstmarginal 29,28% 0,52% -4,10% -3,07% 1,13% -15,90% 14,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,68% -25,65% -16,53% -5,14% -4,29% -4,45% 15,25%
Soliditet 67,10% -40,80% -21,95% 7,29% 10,71% 18,03% 25,45%
Kassalikviditet 303,96% 44,03% 55,66% 74,86% 83,17% 87,64% 149,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...