Visa allt om Addition på Öland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 456 2 620 2 799 2 603 2 391 2 193 0
Övrig omsättning 5 - 346 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 136 78 427 141 119 21 0
Resultat efter finansnetto 136 75 433 137 110 30 0
Årets resultat 106 57 258 76 81 22 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 296 469 8 13 17 0
Omsättningstillgångar 857 850 943 1 082 659 455 100
Tillgångar 1 116 1 146 1 411 1 090 672 472 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 389 412 279 203 122 100
Obeskattade reserver 134 134 134 34 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 141 313 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 486 482 552 777 469 350 0
Skulder och eget kapital 1 116 1 146 1 411 1 090 672 472 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 644 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 148 1 300 1 218 1 276 1 225 428 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 513 549 592 582 543 564 0
Utdelning till aktieägare 0 0 80 0 0 0 0
Omsättning 2 461 2 620 3 145 2 607 2 391 2 193 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 819 655 700 651 598 548 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 570 478 464 471 453 420 -
Rörelseresultat, EBITDA 151 97 444 145 123 26 0
Nettoomsättningförändring -6,26% -6,40% 7,53% 8,87% 9,03% -% -%
Du Pont-modellen 13,26% 8,12% 31,89% 13,03% 17,71% 8,26% -%
Vinstmarginal 6,03% 3,55% 16,08% 5,46% 4,98% 1,78% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% -%
Rörelsekapital/omsättning 15,11% 14,05% 13,97% 11,72% 7,95% 4,79% -%
Soliditet 53,81% 43,06% 36,61% 27,90% 30,21% 25,85% 100,00%
Kassalikviditet 176,34% 176,35% 170,83% 139,25% 140,51% 130,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...