Visa allt om Hands-On Science Trade AB
Visa allt om Hands-On Science Trade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 3 178 1 430 822 752 627 671 728 235
Övrig omsättning - - 9 5 2 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 313 184 124 72 102 61 34 0
Resultat efter finansnetto 314 185 124 72 102 61 34 0
Årets resultat 186 144 116 40 57 45 25 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 937 498 490 338 263 304 226 191
Tillgångar 937 498 490 338 263 304 226 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 277 332 216 177 170 125 100
Obeskattade reserver 93 18 18 43 25 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 482 204 140 79 62 134 101 91
Skulder och eget kapital 937 498 490 338 263 304 226 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 304 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 100 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 31 95 40
Utdelning till aktieägare 0 100 200 0 0 50 0 0
Omsättning 3 178 1 430 831 757 629 674 728 235
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 671 728 235
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 132 415 192
Rörelseresultat, EBITDA 313 185 124 72 102 61 34 0
Nettoomsättningförändring 122,24% 73,97% 9,31% 19,94% -6,56% -7,83% 209,79% -%
Du Pont-modellen 33,51% 36,95% 25,31% 21,30% 38,78% 20,07% 15,04% 0,00%
Vinstmarginal 9,88% 12,87% 15,09% 9,57% 16,27% 9,09% 4,67% 0,00%
Bruttovinstmarginal 10,13% 10,84% 20,19% 4,39% 21,05% 32,79% 67,03% 86,38%
Rörelsekapital/omsättning 14,32% 20,56% 42,58% 34,44% 32,06% 25,34% 17,17% 42,55%
Soliditet 46,48% 58,44% 70,62% 73,28% 74,31% 55,92% 55,31% 52,36%
Kassalikviditet 138,59% 136,27% 247,14% 244,30% 304,84% 180,60% 166,34% 95,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...