Visa allt om Ove Lundvall Aktiebolag
Visa allt om Ove Lundvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 5 40 71 202 329 401 1 085
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -154 -84 -7 165 163 432
Resultat efter finansnetto -23 -94 -79 2 183 208 428
Årets resultat -2 0 126 0 98 150 228
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 256 256 256 202 0
Omsättningstillgångar 207 378 378 552 698 819 1 080
Tillgångar 207 378 635 808 954 1 021 1 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 226 372 246 389 431 406
Obeskattade reserver 99 121 215 458 458 411 411
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 31 47 104 106 179 263
Skulder och eget kapital 207 378 635 808 954 1 021 1 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 150 93 75 0 21 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 15 9 8 0 7 50
Utdelning till aktieägare 0 126 146 0 143 140 125
Omsättning 5 40 71 202 329 401 1 085
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 40 71 202 - 401 1 085
Personalkostnader per anställd (tkr) - 166 103 88 - 27 231
Rörelseresultat, EBITDA -23 -154 -84 -7 165 163 432
Nettoomsättningförändring -87,50% -43,66% -64,85% -38,60% -17,96% -63,04% -%
Du Pont-modellen -11,11% -24,60% -12,60% 0,25% 19,08% 20,37% 40,00%
Vinstmarginal -460,00% -232,50% -112,68% 0,99% 55,32% 51,87% 39,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,10% 70,05%
Rörelsekapital/omsättning 3 960,00% 867,50% 466,20% 221,78% 179,94% 159,60% 75,30%
Soliditet 84,65% 84,76% 84,99% 72,22% 76,16% 71,88% 65,64%
Kassalikviditet 2 300,00% 1 219,35% 804,26% 530,77% 658,49% 457,54% 410,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...