Visa allt om Mekonomen Sundsvall Nacksta AB
Visa allt om Mekonomen Sundsvall Nacksta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 10 440 10 198 9 738 11 364 10 894 11 079 0
Övrig omsättning 101 70 86 114 101 58 -
Rörelseresultat (EBIT) -138 -110 46 236 176 269 -10
Resultat efter finansnetto -171 -148 24 212 147 260 -10
Årets resultat 30 -128 6 0 122 144 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 101 105 93 110 116 0
Omsättningstillgångar 3 590 3 353 2 919 3 421 2 633 2 855 102
Tillgångar 3 649 3 454 3 024 3 514 2 743 2 971 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 100 109 103 103 105 101
Obeskattade reserver 20 0 0 0 43 66 0
Avsättningar (tkr) 4 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 496 3 353 2 915 3 410 2 597 2 800 1
Skulder och eget kapital 3 649 3 454 3 024 3 514 2 743 2 971 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 276 1 161 1 075 1 480 1 386 1 326 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 386 320 311 470 477 455 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 541 10 268 9 824 11 478 10 995 11 137 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 5 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 610 2 550 2 435 2 273 2 179 2 216 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 372 342 393 368 357 -
Rörelseresultat, EBITDA -117 -84 87 287 228 309 -10
Nettoomsättningförändring 2,37% 4,72% -14,31% 4,31% -1,67% -% -%
Du Pont-modellen -3,75% -3,18% 1,72% 6,74% 6,42% 9,05% -%
Vinstmarginal -1,31% -1,08% 0,53% 2,09% 1,62% 2,43% -%
Bruttovinstmarginal 26,45% 26,79% 26,18% 28,59% 29,12% 29,01% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,90% 0,00% 0,04% 0,10% 0,33% 0,50% -%
Soliditet 4,02% 2,90% 3,60% 2,93% 4,91% 5,17% 99,02%
Kassalikviditet 31,46% 34,89% 28,64% 42,96% 33,12% 44,14% 10 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...