Visa allt om Valinge Ridcenter AB
Visa allt om Valinge Ridcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 23 88 711 784 908 570 162
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -155 19 -36 21 -284 -812
Resultat efter finansnetto -26 -160 -2 -66 -7 -308 -839
Årets resultat -26 -160 -2 -66 -7 -308 -839
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 45 83 169 228 261 294
Omsättningstillgångar 109 121 220 204 223 172 339
Tillgångar 137 166 303 373 451 433 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 -14 -273 -280 -214 -207 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 121 146 387 417 301 392 277
Kortfristiga skulder 5 33 189 237 364 247 256
Skulder och eget kapital 137 166 303 373 451 433 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 48 40 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 12 13 21 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 88 711 784 908 570 162
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 908 570 162
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 53 33 2
Rörelseresultat, EBITDA -16 -155 83 33 54 -251 -773
Nettoomsättningförändring -73,86% -87,62% -9,31% -13,66% 59,30% 251,85% -%
Du Pont-modellen -16,79% -93,37% 6,27% -9,65% 4,66% -65,59% -128,28%
Vinstmarginal -100,00% -176,14% 2,67% -4,59% 2,31% -49,82% -501,23%
Bruttovinstmarginal 52,17% 38,64% 77,07% 83,93% 67,62% 56,14% -55,56%
Rörelsekapital/omsättning 452,17% 100,00% 4,36% -4,21% -15,53% -13,16% 51,23%
Soliditet 8,03% -8,43% -90,10% -75,07% -47,45% -47,81% 15,96%
Kassalikviditet 340,00% 87,88% 24,34% 12,24% 13,19% 13,36% 16,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...