Visa allt om White Sage AB
Visa allt om White Sage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 861 1 795 1 771 1 552 1 287 1 714 1 774
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 010 524 349 898 -717 940 926
Resultat efter finansnetto 973 528 349 895 -664 920 922
Årets resultat 550 96 -48 492 -591 490 507
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 544 2 559 2 000 1 400 1 400 0 0
Omsättningstillgångar 1 964 1 296 1 142 1 169 759 1 979 1 248
Tillgångar 4 508 3 855 3 142 2 569 2 159 1 979 1 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 650 275 401 599 251 969 607
Obeskattade reserver 1 097 842 582 343 117 473 232
Avsättningar (tkr) 0 2 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 500 0 2 000 1 400 1 400 0 0
Kortfristiga skulder 261 237 159 227 391 537 409
Skulder och eget kapital 4 508 3 855 3 142 2 569 2 159 1 979 1 248
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 445 340 328 424 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 560 465 0 6 15 45 127
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 111 607 747 116 1 510 147 127
Utdelning till aktieägare 200 175 222 150 143 128 127
Omsättning 1 861 1 795 1 771 1 552 1 287 1 714 1 774
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 861 1 795 1 771 776 644 857 887
Personalkostnader per anställd (tkr) 697 1 097 1 226 249 937 332 340
Rörelseresultat, EBITDA 1 025 539 349 898 -717 940 926
Nettoomsättningförändring 3,68% 1,36% 14,11% 20,59% -24,91% -3,38% -%
Du Pont-modellen 22,52% 13,70% 11,11% 34,96% -28,62% 48,21% 74,20%
Vinstmarginal 54,54% 29,42% 19,71% 57,86% -48,02% 55,66% 52,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,51% 59,00% 55,51% 60,70% 28,59% 84,13% 47,29%
Soliditet 33,40% 24,17% 27,21% 33,16% 15,62% 66,58% 62,34%
Kassalikviditet 752,49% 546,84% 718,24% 514,98% 194,12% 368,53% 305,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...